Ons hospice

Wilt u weten of het Leonardus Hospice voor u of voor uw naaste een fijne plek kan zijn? Kom vrijblijvend langs voor een informatief gesprek en kijk of ons hospice het goede alternatief is voor uw thuissituatie. Iedereen die zich in de terminale levensfase bevindt met een levensverwachting korter dan drie maanden, kan een beroep doen of laten doen op ons hospice. Opname gebeurt in overleg met u of uw familie en met de huisarts, thuiszorg of specialist.

In ons hospice met vier gastenverblijven bent u welkom, ongeacht uw leeftijd, levensbeschouwing of maatschappelijke achtergrond. In onze kleinschalige en rustige omgeving is er ruimte voor warmte en medemenselijkheid. Uw naasten worden zoveel als zijzelf willen bij de zorg betrokken.
In ons hospice staan persoonlijke aandacht, rust, huiselijke sfeer en de wensen van u en uw naasten centraal. Wij stellen alles in het werk om aan te sluiten bij uw persoonlijke levenssfeer. 

Woont u in Hengelo dan blijft uw eigen huisarts ook uw behandelaar in ons hospice. Woont u buiten Hengelo dan zal de coördinator een passende huisarts in Hengelo voor u zoeken.

Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk op te nemen in ons hospice. Wanneer er toch een wachtlijst is, zoeken wij samen met u naar de beste oplossing.