Missie Leonardus Hospice Twente: 

Het Leonardus Hospice Twente is een Bijna Thuis Huis en biedt zorg in de laatste levensfase in een rustige, huiselijke omgeving. Gastvrijheid, warmte, privacy en kwaliteit van leven en sterven zijn onze belangrijkste uitgangspunten. Wij bieden zorg vanuit liefdevolle, gelijkwaardige verbondenheid en benaderen een ieder met  respect als uniek persoon met een eigen gezindheid, een eigen regie en een eigen levenseinde.

Visie Leonardus Hospice Twente:

Wij willen de best mogelijke zorg bieden aan terminale gasten en hun naasten op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Dit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van geschoolde zorgvrijwilligers en een vast zorgteam. Door de goede samenwerking en coördinatie tussen vrijwilligers en professionals wordt de zorg verleend op basis van vertrouwen, respect en transparantie. Ons Bijna Thuis Huis speelt in op de ontwikkelingen in de terminale zorg.