Voorwaarde voor opname

Opname in het hospice is mogelijk voor mensen van wie de levensverwachting door de behandelend arts wordt ingeschat op drie maanden of korter.

Voordat we u opnemen in ons hospice hebben we een persoonlijk gesprek met u, uw naaste(n), huisarts en/of hulpverlener. Dit doen we om kennis te maken en om samen de zorgvraag beter in kaart te brengen. Zo kunnen we bepalen of wij de juiste zorg kunnen bieden. Dit gesprek vindt meestal telefonisch plaats.

We streven ernaar om u zo snel mogelijk op te nemen in ons hospice. Wanneer er toch een wachtlijst is, zoeken we samen met u naar de beste oplossing.