Privacy:

Naast de geheimhoudingsplicht van het zorgteam hebben de zorgvrijwilligers en coördinatoren een geheimhoudingsverklaring ondertekend. In die verklaring belooft de ondertekenaar om alles wat hem/haar in het kader van het werk in ons hospice als vertrouwelijk ter kennis komt, geheim te houden.

U heeft als gast inzage in alle stukken die voor u van toepassing zijn.