Kosten van de opname

Eigen bijdrage en vergoeding

De kosten voor verzorging in ons hospice worden grotendeels betaald door de zorgverzekeraar. Daarnaast rekenen wij een eigen bijdrage van € 35,- per dag. Afhankelijk van uw ziektekostenverzekeraar en polis wordt dit bedrag ten dele of geheel vergoed. Wij adviseren u om dit bij uw eigen ziektekostenverzekeraar te verifiëren. Mocht de eigen bijdrage een probleem zijn, dan zoeken wij samen met u naar een oplossing.

Maaltijden:

  • Warme maaltijd:  €5,00
  • Lunch:  €2,50

Medicijnen en andere kosten

Dit blijft hetzelfde als thuis of in het ziekenhuis. Uw zorgverzekeraar vergoedt medicijnen en andere voorzieningen (bijvoorbeeld zuurstof) op declaratiebasis. De vergoedingen verschillen per ziektekostenverzekering. In sommige gevallen stuurt de verzekeraar een nota voor bijkomende kosten.