Het Leonardus Hospice

In ons huis met vier gastverblijven is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond. In deze kleinschalige en rustige omgeving is er ruimte voor warmte en medemenselijkheid. De naasten worden zoveel als ze zelf willen bij de zorg betrokken.
In ons hospice staan persoonlijke aandacht, rust, huiselijke sfeer en de wensen van onze gast en naasten centraal. Wij stellen alles in het werk om aan te sluiten bij de persoonlijke levenssfeer van onze gast.

Waarom een hospice? 

In de laatste fase van het leven waar genezing niet mogelijk is, is er vaak en veel intensieve zorg nodig. Voor familie en andere naasten is dit soms heel zwaar. Verblijf in een hospice kan dan een uitkomst zijn. In ons bijna-thuis-huis staat bij de verzorging en de behandelingen die nog worden verricht, de kwaliteit van het leven voorop. Op deze manier kunnen de gasten van ons hospice in alle rust en waardigheid sterven.

Kosten

U kunt bij de ziektekostenverzekeraar informeren of deze vorm van hospicezorg in de polis gedekt is. Mocht de verzekeraar het niet vergoeden dan vragen wij slechts een bijdrage van 35 Euro per dag. Financiële draagkracht zal echter nooit een belemmering hoeven te zijn voor een verblijf in ons huis. Indien de naasten gebruik willen maken van onze logeermogelijkheid, dan vragen wij hiervoor een kleine vergoeding.