Stichting Leonardus Hospice:

Het bestuur:

  • Heidi de Bruin
  • Jeroen Kleinjan

Het Leonardus Hospice is een zelfstandige, financieel onafhankelijke stichting.

Om de mogelijkheid tot gebruik van ons hospice laagdrempelig te houden en onze gasten in deze periode een zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven te garanderen, heeft onze stichting geld nodig.
De bijdragen van verzekeringen en eventuele eigen bijdrage van de gasten zijn niet kostendekkend.
Het hospice zoekt dan ook voortdurend naar aanvullende inkomsten zoals subsidies, donaties, legaten en sponsorgelden.

Stichting Vrienden van het Leonardus Hospice:

Het bestuur:

  • Cobie Baart (voorzitter)
  • Wim Hegeman (penningmeester)
  • Gerard Oosterhout (secretaris)
  • Ruud Marres (lid)

De stichting Vrienden van het Leonardus Hospice ondersteunt de Stichting Leonardus Hospice in het verkrijgen van bovengenoemde aanvullende inkomsten.. Zij doneren zelf of zoeken naar sponsoren en donateurs voor met name de materiële voorzieningen en de begeleiding van de vrijwilligers. Deze onmisbare hulp geeft het Leonardus Hospice de persoonlijke ruimte voor iedere gast.

U kunt hier eenvoudig een donatie doen.       

Anbi_logo

Ons bankrekeningnummer is Rabo IBANnr. NL15 RABO 01286.73.389, t.n.v. Stichting Vrienden van het Leonardus Hospice, Hengelo(Ov.)
Fiscaal nummer: 8172.60.420
Kvk nummer: 081529340000

Jaarrekening

Download hier de jaarrekening 2020 Vrienden van het Leonardus Hospice