Persoonlijke aandacht en zorg

In het Leonardus Hospice blijft de medische begeleiding in handen van de eigen vertrouwde huisarts.
Voor gasten van buiten de gemeente Hengelo wordt een Hengelose huisarts benaderd zodat deze altijd in de nabijheid is.
De thuiszorg van Carintreggeland verleent de verpleegkundige zorg en is 24-uur per dag beshikbaar.

Naast de professionele begeleiding wordt ook door onze vrijwilligers veel persoonlijke zorg en aandacht gegeven.
U kunt van hen verwachten dat zij zich bescheiden opstellen, over inlevend vermogen beschikken en oprecht betrokken zijn.
Zij zijn er voor opgeleid om aanvulling te geven op de zorg die gegeven wordt door familie of vrienden.
Onze vrijwilligers zijn er niet alleen voor onze gasten, maar ook voor de naasten.

Een uniform ziet u niet bij onze vrijwilligers zodat ook hier de persoonlijke en huiselijke sfeer zichtbaar blijft.
De leiding van het hospice is in handen van twee coördinatoren met verpleegkundige opleidingen en ervaring.